Arbodienstverlening en re-integratie 2e spoor

Wegéon BV is een landelijk werkende onafhankelijke casemanagementorganisatie, welke maatwerkregeling arbodienstverlening levert. Als inhouse- outhouse arbodienst van de werkgever kan Wegéon BV de verzuimregistratie, bewaking acties Wet verbetering Poortwachter en de uitvoering actieve verzuimregie rol uitvoeren. Ook voor werkgevers welke eigen risicodrager voor de WGA en/of Ziektewet zijn

Wegéon Attent BV is het aan Wegéon BV gelieerde re-integratiebedrijf. Verder participeert Wegéon in de Stichting COBBE (Stichting Centraal Orgaan Bezwaar en Beroep Eigenrisicodragers).

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten